Tijdens deze cursus wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de relevante strafrechtelijke bepalingen, de bankbreukdelicten, toepasselijke faillissementsrechtelijke normen én aankomende wetgeving. Het tweede deel van de bijeenkomst is gewijd aan het perspectief van de strafrechtadvocaat en de verdediging in faillissementsfraudezaken, waarbij onder meer wordt ingegaan op waar de mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. Afgesloten wordt met de problematiek rondom de ‘witwassende curator’. 

 • Prof. Mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
   
 • Prof. mr. D.R. Doorenbos, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar Ondernemingsstrafrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

DEEL 1: BANKBREUKDELICTEN & DE STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING VAN FAILLISSEMENTSFRAUDE

Spreker: Tineke Hilverda

 • Bankbreukdelicten
 • Faillissementsrechtelijke normen (welke gedragingen zijn volgens het faillissementsrecht frauduleus)
 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. zwijgrecht
 • Vereisten daderschap rechtspersonen
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Gebruik van katvangers succesvol?

 

DEEL 2: HET PERSPECTIEF VAN DE VERDEDIGING: VERWEREN & STRATEGIEËN

Spreker: Daan Doorenbos

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
 • Processtrategieën 

Deel 3: De witwassende curator 

Spreker: Daan Doorenbos

 

  Datum: 25 februari 2016

  Duur: 10.00 - 17. 00 uur

  Locatie: Centrum van Den Haag

  Kosten: € 475,- excl. 21% BTW
  Deze prijs is inclusief:

  • Digitale reader
  • Lunch
  • Consumpties