Deze website is eigendom van Faillissementsfraude B.V., gevestigd te Den Haag. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Faillissementsfraude B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden en Faillissementsfraude B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Faillissementsfraude B.V. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faillissementsfraude B.V.