Voor alle deelnemers / stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie.

Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure?

Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissementsfraude. De Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, Dienst Justis, biedt ondersteuning bij de preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude. Deze uitvoeringsorganisatie screent doorlopend de integriteit van bedrijven, de bestuurders en andere bij het bedrijf betrokken personen en bedrijven, beheert een databank met gegevens over alle N.V.’s en B.V.’s en biedt financiële ondersteuning geboden bij de aanpak van faillissementsfraude aan curatoren door middel van de Garantstellingsregeling (GSR). Tijdens de bijeenkomst wordt inzicht geboden in het werk en de middelen van de Dienst Justis.


Programma

Deel 1: Jaarrekeningen & administratie & fraude indicatoren

Spreker: Forensisch accountant

 • Hoe zit een administratie in elkaar?

 • Hoe kan fraude worden gedetecteerd aan de hand van de administratie?

 • Jaarrekeningenlezen en analyseren van de administratie in het kader van het vinden van fraude indicatoren

Deel 2: Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude

Spreker: Forensisch accountant

 • De rol van de forensisch accountant

 • Relevante regelgeving

 • Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude

 • Forensisch rapport


Deel 3: TRACK: Fraude analyse, toezicht & informatie-uitwisseling

Spreker: medewerker van TRACK, Dienst Justis, Ministerie van J&V

 • Fraude indicatoren

 • Preventief toezicht op vennootschappen

 • Toezichthoudende rol van TRACK bij de aanpak van faillissementsfraude

 • Garantstellingsregeling curatoren

 • Informatie-uitwisseling TRACK & curator

Sprekers

 • Forensisch accountant

 • Medewerker van TRACK, Dienst Justis, Ministerie van J&V

 

Praktische informatie 

Datum: Donderdag 23 mei 2019

Duur: 10.00 - 17. 00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 575,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties