Tijdens het eerste deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure?

Voor alle deelnemers / stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoeker zal de deelnemers tijdens een intensief blok 2 meenemen in deze materie.

Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissementsfraude. De Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, Dienst Justis, biedt ondersteuning bij de preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude. Deze uitvoeringsorganisatie screent doorlopend de integriteit van bedrijven, de bestuurders en andere bij het bedrijf betrokken personen en bedrijven en biedt financiële ondersteuning bij de aanpak van faillissementsfraude aan curatoren door middel van de Garantstellingsregeling (GSR). Tijdens de bijeenkomst wordt inzicht geboden in het werk en de middelen van de Dienst Justis.

Sprekers

 • Inge-Lisa Toxopeus-de Vries, Forensisch accountant bij Hermes Advisory

 • Medewerker van TRACK, Dienst Justis, Ministerie van Justitie & Veiligheid


Programma


Deel 1: Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude

Spreker: Inge-Lisa Toxopeus - de Vries

 • De rol van de forensisch accountant/onderzoeker

 • Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude

 • Onderzoeksrapport

 • Relevante regelgeving

 • Samenwerking forensisch accountant/onderzoeker met de curator

Deel 2: Jaarrekeningen & administratie & fraude indicatoren

Spreker: Inge-Lisa Toxopeus - de Vries

 • Hoe zit een administratie in elkaar?

 • Jaarrekeningenlezen en analyseren van de administratie in het kader van het vinden van fraude indicatoren

 • Hoe kan fraude worden gedetecteerd aan de hand van de administratie?

Deel 3: TRACK: Fraude analyse, toezicht & informatie- uitwisseling

Spreker: Medewerker van TRACK, Dienst Justis

 • Fraude indicatoren

 • Preventief toezicht op vennootschappen

 • Toezichthoudende rol van TRACK bij de aanpak van faillissementsfraude

 • Garantstellingsregeling curatoren

 • Informatie-uitwisseling TRACK & curator

 

Praktische informatie 

Datum: Vrijdag 17 april 2020

Duur: 9.30 - 17. 00 uur

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:

Kosten: EUR 575,- excl. BTW

Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag

PO/PE-punten: 6