Ter bevordering van de deskundigheid ten aanzien van faillissementsfraude worden (al dan niet regionaal) cursussen aangeboden en wordt jaarlijks een (landelijk) congres georganiseerd.

Daarnaast is een (geaccrediteerde) Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude opgezet voor de doelgroep van dit platform.