Faillissementsfraude.nl is een kennisplatform dat tot doel heeft informatieverstrekking en -uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van faillissementsfraude. Daarnaast draagt het platform bij aan netwerkvergroting en beoogt het bruggen te slaan tussen onder meer curatoren & handhavers en advocatuur & OM.

De doelgroep van het platform bestaat uit partijen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met faillissementsfraude, waaronder strafrechtadvocaten, opsporingsambtenaren van politie en FIOD/Belastingdienst, leden van zowel de staande als zittende magistratuur (waaronder RC’s), juristen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie, curatoren en forensische accountants. Maar ook: medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken, bedrijfsjuristen, fiscalisten, medewerkers van de Kamer van Koophandel, notarissen etc.


 

Informatie-uitwisseling

De website Faillissementsfraude.nl fungeert als spil bij de informatieverstrekking en -uitwisseling. De website ontsluit op onafhankelijke wijze zo veel mogelijk relevante informatie, welke onder meer bestaat uit: jurisprudentie, nieuwsberichten, vakliteratuur, initiatieven en evenementen. In beginsel wordt deze informatie door de redactie geselecteerd. Maar ook bestaat de mogelijkheid tot het insturen van informatie door bezoekers van de website.


Netwerkvergroting

Ter vergroting van het netwerk van faillissementsfraude worden op regionaal niveau regelmatig informele (inhouse) netwerkbijeenkomsten gehouden waar inzichten, kennis en vaardigheden onderling uitgewisseld kunnen worden.


Bruggen slaan

Het kennisplatform beoogt bruggen te slaan tussen de verschillende disciplines die vaak in praktijk tegenover elkaar staan. Dit onder meer door daarop gerichte cursussen, netwerkbijeenkomsten en debatbijeenkomsten te organiseren.


Kennisuitbreiding

Ter bevordering van de deskundigheid ten aanzien van faillissementsfraude zullen (regionaal) cursussen worden aangeboden en zal jaarlijks een (landelijk) congres worden georganiseerd.

Daarnaast is een (geaccrediteerde) Specialisatieopleidingen Faillissementsfraude opgezet voor de doelgroep van dit platform.