Kennisplatform Faillissements-fraude.nl heeft tot doel informatieverstrekking en –uitwisseling en kennisuitbreiding ten aanzien van faillissementsfraude. Daarnaast draagt het platform bij aan netwerkvergroting en beoogt het bruggen te slaan tussen onder meer curatoren & handhavers en advocatuur & Openbaar Ministerie. Ter vergroting van het netwerk van faillissementsfraude worden regelmatig informele netwerkbijeenkomsten gehouden waar inzichten, kennis en vaardigheden onderling uitgewisseld kunnen worden. 


Netwerkbijeenkomst: De visie van de wetgever en die van de banken op de bestrijding van Faillissementsfraude

Woensdag 5 april 2017 | 17.00 - 18.30 uur met aansluitend een borrel

Deelname is enkel (kosteloos) toegankelijk voor leden van het Kennisplatform Faillissementsfraude

De curator heeft van de wetgever een extra taak en bevoegdheden gekregen in het kader van de bestrijding van faillissementsfraude. Mevrouw Gesthuizen, 10 jaar tweede kamerlid en verantwoordelijk voor de portefeuille economische zaken, heeft zich intensief beziggehouden met het onderwerp faillissementsfraude en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe en aankomende wetgeving op dit gebied. Deze wetgeving betreft de fraudepijler van de Herijking Faillissementsrecht: wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude, wet civielrechtelijk bestuursverbod en het wet versterking positie curator. Gesthuizen zal ingaan op haar rol en ervaringen bij de totstandkoming van deze wetgeving. Ook zal zij haar laatste amendement op het Wetsontwerp versterking positie curator over de uitbreiding van de Garantstellingsregeling curatoren toelichten.

De banken spelen in meerdere opzichten een belangrijke rol bij de aanpak van faillissementsfraude. Tijdens deze netwerkbijeenkomst zullen Hennie Damkot en Ellen van Schie, beiden werkzaam bij Rabobank, deze rol belichten alsmede toelichten wat de banken van de nieuwe en aankomende wetgeving vinden en welke rol ervoor de (Rabo)bank(en) in hun optiek is weggelegd. Daarbij zal ook worden ingegaan op het vraagstuk van de lege boedelproblematiek, indien de curator in zijn taak belemmerd wordt vanwege een gebrek aan actief.

 

Waar

Rabobank, Croeselaan 18 Utrecht. Het kantoor van Rabobank is uitstekend te bereiken met het openbaar vervoer.

 

Wanneer

Woensdag 5 april 2017 | 17.00 - 18.30 uur met aansluitend een borrel.

Voor wie

 

 

Curatoren, rechter-commissarissen, officieren van justitie, medewerkers van politie en FIOD, wetgevingsjuristen, strafrechtadvocaten, forensische accountants, wetenschappers, medewerkers Financial Economic Crime en bijzonder beheer banken.

 

Kosten

Deelname is enkel (kosteloos) toegankelijk voor leden van het Kennisplatform Faillissementsfraude

 

 

Inschrijving is gesloten!