Tijdens deze bijeenkomst staan de internationale verhaalsmogelijkheden in geval van faillissementsfraude centraal.

Allereerst worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst komen de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie aan bod.

Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten.

Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator.

 

Docenten

 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam

 • Cathalijne van der Plas, Counsel bij Florent en universitair docent Internationaal Privaatrecht ben aan de UvA en lid van FraudNet

 • Prof. dr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor RESOR N.V. Daarnaast adviseert hij als Technical Assistance Advisor het IMF op het terrein van het insolventierecht. Hij is lid van de Expert Group on cross-border insolvency die de Europese Commissie adviseert over de herziening van de Europese Insolventieverordening.

 

Programma


Deel 1: Asset tracing & asset recovery

Spreker: Cathalijne van der Plas

 • Asset Tracing & Discovery: Welke wegen zijn er te bewandelen om tot asset tracing te komen?

 • Mogelijkheden in eigen land en over de grens

 • Vereisten

 • Asset Recovery: vermogensbestanddelen getraceerd, en dan?

   

Deel 2: (internationale) Verhaalsacties Openbaar Ministerie

Spreker: Jeroen Hennekam

 • Mogelijkheden OM tot verhaal

 • Internationaal rechtshulpverzoek tot het nemen van rechtsmaatregelen in het buitenland.

 • Het doen van (verhaals)onderzoek en het initiëren van rechtsmaatregelen in het belang van de boedel.

 

Deel 3: Internationale bevoegdheden van de curator

Spreker: Prof. dr. P.M. (Michael) Veder

 • Insolventieverordening

 • Grensoverschrijdende uitoefening van bevoegdheden van de curator (zowel binnen als buiten de Insolventieverordening)

  • Binnentreden

  • Uitoefening inlichtingenplicht

  • Beslag- en executieaspecten

 • Casussen

 

Praktische Informatie


Datum: Vrijdag 27 november 2020

Duur: 9.30 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:

Kosten: EUR 575,- excl. BTW

Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag

PO/PE-punten: 6