Bij de bestrijding van faillissementsfraude spelen veel instanties een rol. Bij de integrale aanpak van deze vorm van fraude is samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze stakeholders (de curator, de politie, de Belastingdienst en medewerkers van de FIOD, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris in het faillissement en de rechter-commissaris in de strafzaak) onontbeerlijk. Intensievere informatie-uitwisseling leidt immers tot effectievere opsporing. De informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen, maar ook die tussen overheidsdiensten onderling, begeeft zich op het spanningsveld tussen enerzijds de belangen die zijn gediend met het uitwisselen van die informatie (fraudebestrijding) en anderzijds het belang dat burgers hebben bij de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.

Tijdens deze cursus staat informatie-uitwisseling centraal. Ingegaan wordt op zowel de informatie-uitwisseling binnen de overheid alsmede de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen publiek private partijen. 

 

Docenten 

 • Wim Bollen, voormalig officier van justitie bij het Functioneel Parket Zwolle

 • Caroline Coolen, Functionaris voor de Gegevensbescherming bij het Openbaar Ministerie

 

Programma 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Over welke informatie(bronnen) beschikken stakeholders?

 • Bevoegdheden stakeholders tot informatie-uitwisseling

 • Inzetten middelen ten behoeve van andere stakeholders

 • Nemo tenetur beginsel

 • Verschoningsrecht

 • De invloed van de Wet bescherming persoonsgegevens op de informatie-uitwisseling en privacy problematiek bij het uitwisselen van data

 • Restricties bij het verstrekken van informatie aan het OM

 • Wel/niet gebruiken van informatie als curator

 • Aansprakelijkheid naar aanleiding van onrechtmatig gegeven/gebruik van gekregen informatie

 • Casusposities

 

Praktische informatie 

Datum: Donderdag 29 november 2018

Duur: 10.00 - 17. 00 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 575,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties