Het komt niet zelden voor dat de curator de hulp inroept van een forensisch accountant of forensisch onderzoeker voor het bespeuren van onzuiverheden in de administratie, het herkennen van misbruikpatronen in transacties voorafgaande aan faillissement of het analyseren van fraudesignalen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en het optrekken van de curator met de forensisch accountant. Allereerst komen de mogelijkheden aan bod om digitale bestanden te bemachtigen en veilig te stellen. Hierbij wordt tevens ingegaan op het mechanisme van het verantwoord veilig stellen van digitale data met onder meer inachtneming van het recht op privacy en het verschoningsrecht. Voorts wordt ingegaan op de rol van de forensisch accountant. Aan welke regels dient hij zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure? 

 • Willem van Nielen, advocaat-partner Griph Law & Tax
 • Jeanette Brouwer, forensisch accountant en eigenaar van FiRm Advies

De overige sprekers worden binnenkort bekend gemaakt. 

 

DEEL 1: FORENSISCH ONDERZOEK BIJ FAILLISSEMENTSFRAUDE

Spreker: Jeanette Brouwer

 • De rol van de forensisch accountant
 • Relevante regelgeving
 • Forensisch onderzoek bij faillissementsfraude
 • Forensisch rapport  

 

DEEL 2: HET OPTREKKEN VAN DE CURATOR MET DE FORENSISCH ACCOUNTANT

Sprekers: Willem van Nielen e.a.

 • Digitaal onderzoek
 • Forensisch onderzoek
 • Data analyse
 • Veiligstellen administratie en digitale bestanden
 • Toepassen van hoor- en wederhoor
 • Privacy
 • Verschoningsrecht
 • Het gebruik van het forensisch rapport in een civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure 

 

Datum: 16 juni 2016

Duur: 10.00 - 17. 00 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 475,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Lunch
 • Consumpties