Tijdens deze bijeenkomst komen de relevante fiscale aspecten bij faillissementsfraude aan bod. Daarbij wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal wordt ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude alsmede de rol van de FIOD.

In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak. Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld.

Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.
 

Docenten

 • Arie van Eijsden, Belastingdienst senior beleidsmedewerker bij het cluster Fiscaliteit

 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen

 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude

 

Programma

Deel 1: Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude

Spreker: Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma

 • Controlebevoegdheden fiscus

 • Belastingaanslagen en de bestrijding daarvan: bewijslastverdeling

 • Gevolgen van (of voor) de strafzaak: boetes en ontneming

 • Fiscale aansprakelijkheid bestuurders in en buiten faillissement

 • Samenloop faillissementsfraude en andere vormen van fraude 

Deel 2: De rol & het belang van de Belastingdienst bij de bestrijding van faillissementsfraude

Spreker: Arie van Eijsden

 • Rol Belastingdienst bij de integrale bestrijding van faillissementsfraude

 • Boekenonderzoek Belastingdienst

 • Mogelijkheden derdenonderzoeken

 • Geheimhoudingsplicht belastingambtenaren

 • Openstaande belastingschulden en bestuurdersaansprakelijkheid

 • Keten- en inlenersaansprakelijkheid

 • Informatie-uitwisseling tussen fiscus en curator

 • Proceskostenvergoeding van de Belastingdienst

 • Casussen: optrekken Belastingdienst en curator

 

Deel 3: FIOD & faillissementsfraude

Spreker: Jaap Timmer

 • De rol van de FIOD bij de bestrijding van faillissementsfraude

 • Coördinatiegroep faillissementsfraude / Centraal Meldpunt Faillissementsfraude

 • Proces van melding / aangifte naar de opsporing van faillissementsfraude

 • Informatieverstrekking en -uitwisseling door de FIOD aan stakeholders

 • Praktijk en casussen

Praktische Informatie

Datum & tijd: Vrijdag 2 oktober 2019 | 9.30 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:

Kosten: EUR 575,- excl. BTW

Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag

PO/PE-punten: 6