Deze evaluatie heeft betrekking op de landelijke uitrol van het zogenaamde fraudespreekuur. 

In de loop van 2016 vindt een landelijke cursusdag plaats die in het teken staat van het fraudespreekuur en de landelijke uitrol ervan. De cursusdag beoogt de bevordering van de zorgvuldige landelijke uitrol van het fraudespreekuur. 

Doel van deze evaluatie is de status van de uitrol te inventariseren

Dit wordt bewerkstelligd door tijdens deze dag de door de verschillende bij het fraudespreekuur betrokken stakeholders in de praktijk ervaren knelpunten te bespreken en mogelijke oplossingen daarvoor aan te dragen. Ervaringen, tips en tricks worden gedeeld.

Om tot een efficiënte bijeenkomst te komen, inventariseren wij op voorhand de knelpunten, zodat deze tijdens de cursusdag op gestructureerde wijze kunnen worden besproken en bovendien voor deze knelpunten – daar waar mogelijk – direct oplossingen kunnen worden aangereikt.

Naast het inventariseren en bespreken van knelpunten bij de uitrol van het fraudespreekuur en het bieden van oplossingen, heeft de landelijke cursusdag tot doel input te verzorgen naar degenen die zich bezig houden met de uitrol fraudespreekuur.

Met het oog op het vorenstaande willen we u de volgende vragen voorleggen:  

 

12. Welke knelpunten heeft u ervaren ten aanzien van het opstarten van het fraude-spreekuur? *
Selecteer hieronder de door u ervaren knelpunten:
Waarom wel/niet?