Hieronder treft u het evaluatieformulier aan naar aanleiding van de bijeenkomst 'Integrale aanpak faillissementsfraude: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen'.

We verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen. Veel dank!

 

Hoe waardeert u de netwerbijeenkomst? *
Hoe waardeert u de sprekers? *
Hoe waardeert u de locatie? *
Beantwoordt de bijeenkomst aan uw verwachtingen? *