• Martijn de Bakker, Operationeel specialist C, Politie Eenheid Den Haag


 • Albert van Beek, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket


 • Gosse Boeve, Advocaat bij Recoup Advocaten


 • Joyce Boonstra-Verhaert, BijzonderStrafrecht advocaat


 • Mark Bosch, Voorzitter Team Toezicht Rechtbank Overijssel & Recofa


 • Edwin Duijn, Projectleider – Relatiemanager Financieel Economische Criminaliteit, Nationale Politie


 • Arie van Eijsden, Belastingdienst senior beleidsmedewerker bij het cluster Fiscaliteit


 • Robert Helder, Notaris en coördinator notarieel recht Universiteit Utrecht


 • Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam


 • Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, Advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen


 • Medewerker van TRACK, Dienst Justis, Ministerie van Justitie & Veiligheid


 • Willem van Nielen, Advocaat & partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude


 • Cathalijne van der Plas, Counsel bij Florent en universitair docent Internationaal Privaatrecht ben aan de UvA en lid van FraudNet


 • Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude


 • Inge-Lisa Toxopeus - de Vries, Forensisch accountant bij Hermes Advisory


 • Prof. dr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht (Insolventierecht), verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Hij is tevens adviseur van het Amsterdamse advocatenkantoor RESOR N.V.

  En anderen…