Fiscale aspecten van Faillissementsfraude

Donderdag 21 september 2017 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze cursus wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak. Tijdens deze cursus zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakholders  behandeld. 

Lees verder > 


Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude
De aanpak Faillissementsfraude 2.0 | De impact van de fraudepijler op de praktijk

Donderdag 14 december 2017 | 10.00 – 17.45 uur

PO-punten: 6 | € 299,- / 499,- / € 599,- excl. 21% BTW

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude 
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod 
  • Wet versterking positie curator

Lees verder >


Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude

Editie 2018

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken: curatoren, rechter(s)(-commissarissen), politie/FIOD, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Ministerie van V&J, strafrechtadvocaten, forensische accountants, banken, UWV en de wetenschap. 

Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. 

De bijeenkomsten worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De Specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken. 

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. 

Lees verder > 


Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving

Donderdag 15 maart 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 10 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 28 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


De rol van de FIOD & Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 30 augustus 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Internationale verhaalsmogelijkheden bij faillissementsfraude

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Knelpunten & dilemma’s uit de praktijk

Donderdag 29 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!