Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij Faillissementsfraude

Donderdag 30 augustus 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus komen de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten, aan bod. Daarnaast passeren de mogelijkheden tot asset tracing - door zowel het Openbaar Ministerie als de curator - de revue.

Lees verder > 


Reeks Masterclasses Civiele aspecten van fraudedelicten: Bestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad & Pauliana

Dinsdag 2 oktober 2018 | 17.00 - 20.30 uur 

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Tijdens deze masterclass staat bestuurdersaansprakelijkheid, onrechtmatige daad en pauliana centraal. Naast aan de aansprakelijkstelling zelf wordt tevens aandacht besteed aan de gevolgen voor een strafzaak. 

Lees verder > 


Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus wordt een kijkje gegeven in de keuken van de FIOD en Belastingdienst en wordt ingegaan op hun rol en het belang bij de bestrijding van faillissementsfraude. Hierbij worden tevens alle relevante fiscale aspecten behandeld. 

Lees verder > 


Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude
Faillissementsfraude in/en de praktijk

Vrijdag 7 december 2018 | 9.45 - 17.30 uur

Op vrijdag 7 september vindt de tweede editie van het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Tijdens deze editie van het congres staat faillissementsfraude, beleid hieromtrent en de uitwerking daarvan in de praktijk centraal. 

Lees verder > 


Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude

Editie 2019

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken: curatoren, rechter(s)(-commissarissen), politie/FIOD, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Ministerie van V&J, strafrechtadvocaten, forensische accountants, banken, UWV en de wetenschap. Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. 

Binnenkort volgt meer informatie!