Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude

Editie 2018

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken: curatoren, rechter(s)(-commissarissen), politie/FIOD, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Ministerie van V&J, strafrechtadvocaten, forensische accountants, banken, UWV en de wetenschap. Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. 

Lees verder > 


Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 10 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit de Faillissementswet en van het faillissementsrecht aanbod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna komt een rechter-commissaris aan bod die vertelt over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol. Tot slot wordt ingegaan op de curator en het strafproces.

Lees verder > 


Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 28 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de bankbreukdelicten. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Daarbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de cursus komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn.

Lees verder > 


Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij Faillissementsfraude

Donderdag 30 augustus 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus komen de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten, aan bod. Daarnaast passeren de mogelijkheden tot asset tracing - door zowel het Openbaar Ministerie als de curator - de revue.

Lees verder > 


Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus wordt een kijkje gegeven in de keuken van de FIOD en Belastingdienst en wordt ingegaan op hun rol en het belang bij de bestrijding van faillissementsfraude. Hierbij worden tevens alle relevante fiscale aspecten behandeld. 

Lees verder >