Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Donderdag 29 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Bij de bestrijding van faillissementsfraude spelen veel instanties een rol. Bij de integrale aanpak van deze vorm van fraude is samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze stakeholders (de curator, de politie, de Belastingdienst en medewerkers van de FIOD, het ministerie, het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris in het faillissement en de rechter-commissaris in de strafzaak) onontbeerlijk. Intensievere informatie-uitwisseling leidt immers tot effectievere opsporing. De informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen, maar ook die tussen overheidsdiensten onderling, begeeft zich op het spanningsveld tussen enerzijds de belangen die zijn gediend met het uitwisselen van die informatie (fraudebestrijding) en anderzijds het belang dat burgers hebben bij de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Tijdens deze bijeenkomst staat informatie-uitwisseling centraal. Ingegaan wordt op zowel de informatie-uitwisseling binnen de overheid alsmede de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen publiek private partijen.

Lees verder >


Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude

Faillissementsfraude in/en de praktijk

Vrijdag 7 december 2018 | 9.15 - 17.30 uur

Op vrijdag 7 december 2018 vindt de tweede editie van het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Tijdens deze editie van het congres staat faillissementsfraude, beleid hieromtrent en de uitwerking daarvan in de praktijk centraal. 

Lees verder > 


Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude Editie 2019

Start donderdag 21 maart 2019

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Lees verder >


Cursus Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek
& data-analyse bij faillissementsfraude

Donderdag 23 mei 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Binnenkort volgt meer informatie!


Cursus Civielrechtelijke mogelijkheden
voor de aanpak van faillissementsfraude
& middelen van de curator

Donderdag 27 juni 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Binnenkort volgt meer informatie!


Cursus
Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 12 september 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Binnenkort volgt meer informatie!


Cursus Fiscale aspecten &
De rol van de FIOD / Belastingdienst
bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 31 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Binnenkort volgt meer informatie!


Cursus Internationale verhaalsmogelijkheden
& asset tracing bij faillissementsfraude 

Donderdag 28 november 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Binnenkort volgt meer informatie!