Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude
De aanpak Faillissementsfraude 2.0 | De impact van de fraudepijler op de praktijk

Donderdag 14 december 2017 | 10.00 – 17.45 uur

PO-punten: 6 | € 299,- / 499,- / € 599,- excl. 21% BTW

Tijdens dit congres staan de inhoud en impact voor de praktijk van de drie wetten uit de fraudepijler van het wetgevingsprogramma tot herijking van het faillissementsrecht centraal:

  • Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude 
  • Wet civielrechtelijk bestuursverbod 
  • Wet versterking positie curator

Lees verder >


Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Integrale Aanpak Faillissementsfraude

Editie 2018

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken: curatoren, rechter(s)(-commissarissen), politie/FIOD, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Ministerie van V&J, strafrechtadvocaten, forensische accountants, banken, UWV en de wetenschap. 

Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. 

De bijeenkomsten worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De Specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken. 

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. 

Lees verder > 


Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving

Donderdag 15 maart 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 10 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 28 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


De rol van de FIOD & Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 30 augustus 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Internationale verhaalsmogelijkheden bij faillissementsfraude

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!


Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Knelpunten & dilemma’s uit de praktijk

Donderdag 29 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur

Binnenkort volgt meer informatie!