Schermafbeelding 2019-03-06 om 14.18.35.png

Cursus Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst
bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 31 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze bijeenkomst komen de relevante fiscale aspecten bij faillissementsfraude aan bod. Daarbij wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal wordt ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude alsmede de rol van de FIOD.

Lees verder >


Schermafbeelding 2019-03-06 om 14.18.52.png

Cursus Internationale verhaalsmogelijkheden & asset tracing bij faillissementsfraude 

Donderdag 28 november 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze cursus staan de internationale verhaalsmogelijkheden in geval van faillissementsfraude centraal. Allereerst worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst komen de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten.

Lees verder >


Schermafbeelding 2019-06-11 om 11.57.27.png

International Conference on Bankruptcy Fraud

Friday 6 and Saturday 7 December 2019

On 6 and 7 December 2019 we will host our first international conference focused on various international aspects related to bankruptcy fraud. During these two days, six central themes will be discussed in more detail by highly experienced and (inter)national renewed speakers.

Lees verder >


Schermafbeelding 2019-06-11 om 11.58.24.png

Landelijke Dag Fraudespreekuur

Februari 2020

Binnenkort volgt meer informatie!


Schermafbeelding 2019-06-11 om 11.59.21.png

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude 2020

Start: Maart 2020

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder curatoren, rechter(s)(-commissarissen), medewerkers van de Politie, medewerkers van de Belastingdienst en FIOD, Officieren van Justitie en parketsecretarissen van het Openbaar Ministerie, (beleids)medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, strafrechtadvocaten, forensische accountants, medewerkers van banken, medewerkers van het UWV en notarissen. Zij werken integraal samen bij de aanpak van faillissementsfraude. Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

Binnenkort volgt meer informatie!


Schermafbeelding 2019-06-11 om 12.00.58.png

Vervolgopleiding Specialisatie Faillissementsfraude

September 2020

De Vervolgopleiding Specialisatie Faillissementsfraude is speciaal ontworpen voor degenen die eerder de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude met goed gevolg hebben afgerond. Tijdens deze opleiding staat een verdiepte behandeling van de stof, aan de hand van actuele ontwikkelingen, gecombineerd met een praktijkgerichte benadering voorop. Voorafgaand aan deze opleiding elke ontvangt u ter voorbereiding en bestudering een syllabus. Naast verdieping en kennisuitbreiding wordt tijdens deze vervolgopleiding het delen van ervaringen en bespreken van knelpunten gefaciliteerd.

Binnenkort volgt meer informatie!