Tijdens deze bijeenkomst staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn.

Programma

Deel 1: Eenvoudige faillissementsfraude

 • De aanpak van eenvoudige faillissementsfraude door de arrondissementsparketten en politie

 • Waar moet een zaak aan voldoen om te worden opgepakt?

 • Aanwijzingen voor het doen van aangifte door curatoren

 • Wat zijn de kernpunten voor het slagen van een zaak?

 • Samenwerking met de politie

 • Haags project & fraudespreekuur

 • Landelijke ontwikkelingen

Deel 2: Complexe faillissementsfraudezaken

 • Voorbeelden complexe faillissementsfraudezaken

 • Bespreking wettelijk kader wetgeving

 • Relevante jurisprudentie en casussen

 • Relevante faillissementsrechtelijke normen (voor en na faillissement)

 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. Zwijgrecht en nemo tenetur

 • Omvang administratieverplichting

 • Opzet in faillissementsfraudezaken

 • Daderschap van rechtspersonen, feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers

 • Gebruik van katvangers

 • Wijzen van tenlasteleggen

Deel 3: Perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken

 • Gevolgen van nieuwe wetgeving voor verdediging

 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren

 • Processtrategieën

Deel 4: Informatie-uitwisseling

 • Juridisch kader

 • Mogelijkheden tot Informatie-uitwisseling publiek-publiek

 • Mogelijkheden tot Informatie-uitwisseling publiek-privaat

 • Toekomstige ontwikkelingen

Sprekers

 • nader bekend te maken


Praktische informatie 

Datum: Vrijdag 4 september 2020

Duur: 9.30 - 17. 00 uur

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:

Kosten: EUR 575,- excl. BTW

Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag

PO/PE-punten: 6