Datum:   Donderdag 17 mei 2018
Duur:   10.00 - 17. 00 uur
Inloop:   vanaf 9.30 uur
Locatie:   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
PO/PE-punten:   6 


Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit de Faillissementswet en van het faillissementsrecht aanbod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Met name in geval van een vermoeden van faillissementsfraude is het van belang dat de curator in de eerste weken van het faillissement deze middelen inzet. De ervaring leert dat met het benutten van deze middelen de kans op succes – zijnde een beter resultaat voor de gezamenlijke schuldeisers – aanzienlijk wordt vergroot.

Daarna komt een rechter-commissaris aan bod die vertelt over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol.

Tot slot wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon (of een andere derde-fraudeur die heeft meegewerkt aan de benadeling) dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Toegelicht zal worden op welke wijze dit kan worden verwezenlijkt.

 

Programma
 

Deel 1: Beginselen Faillissementsrecht & Pauliana

Spreker: Willem van Nielen

 • Beginselen faillissementsrecht
 • Vereisten Pauliana
 • Civiel recht als ultimum remedium? 

 

Deel 2: Middelen van de curator

Spreker: Willem van Nielen

 • Middelen van de curator bij faillissementsfraudebestrijding
 • Wetsvoorstel versterking positie curator: Curator een extra taak fraudebestrijding?
 • Inlichtingenplicht en nemo tenetur
 • Binnentreden woning of andere plaats
 • Optrekken curator met forensisch accountant

 

Deel 3: De Faillissements rechter-commissaris

Spreker: Marc Bosch

 • De rechter-commissaris in faillissementsfraudezaken 
 • De rechter-commissaris & Nieuwe wetgeving
 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod
 • Art. 91 Fw en paspoortsignalering
 • Inbewaringstelling/Gijzeling

 

Deel 4: Curator & Strafproces

Spreker: Willem van Nielen

 • Overleg met OM
 • Informatieuitwisseling (fraudespreekuur)
 • Beslagmogelijkheden van het OM
 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur
 • Bijzondere informatiebronnen
 • Schikken
 • Financiering curator

 

Docenten

 • Willem van Nielen, advocaat-partner bij Recoup advocaten
   
 • Marc Bosch, Voorzitter Team Toezicht Rechtbank Overijssel & Recofa 

 

Praktische Informatie

Datum: Donderdag 17 mei 2018

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag

PO/PE-punten: 6