Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aan bod, waaronder de vereisten van de Pauliana.

Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Met name in geval van een vermoeden van faillissementsfraude is het van belang dat de curator in de eerste weken van het faillissement deze middelen inzet. De ervaring leert dat met het benutten van deze middelen de kans op succes – zijnde een beter resultaat voor de gezamenlijke schuldeisers – aanzienlijk wordt vergroot.

Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Toegelicht zal worden op welke wijze de curator via het strafproces eenvoudig(er) de geleden schade kan verhalen op de verdachten met behulp van het (beslag door het) OM.

De rechter-commissaris vertelt voorts over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol.

Tot slot wordt de rol van de notaris belicht.

Programma


Deel 1: Civiele normen: Beginselen faillissementsrecht & Pauliana

Spreker: Willem van Nielen & Gosse Boeve

 • Beginselen faillissementsrecht

 • Vereisten Pauliana

 • Civiel recht als ultimum remedium?

Deel 2: Middelen van de curator

Spreker: Willem van Nielen

 • Middelen van de curator bij faillissementsfraudebestrijding

 • Wetsvoorstel versterking positie curator: Curator een extra taak fraudebestrijding?

 • Inlichtingenplicht en nemo tenetur

 • Binnentreden woning of andere plaats

 • Optrekken curator met forensisch accountant

Deel 3: Curator & strafproces

Spreker: Willem van Nielen

 • Overleg met OM

 • Informatie-uitwisseling (fraudespreekuur)

 • Beslagmogelijkheden van het OM

 • Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur

 • Bijzondere informatiebronnen

 • Schikken

 • Financiering curator

Deel 4: De faillissementsrechter-commissaris

Spreker: Mark Bosch

 • De rechter-commissaris in faillissementsfraudezaken

 • De rechter-commissaris & Nieuwe wetgeving

 • Wet civielrechtelijk bestuursverbod

 • Art. 91 Fw en paspoortsignalering

 • Inbewaringstelling/Gijzeling

Deel 5: De rol van de notaris

Spreker: Robert Helder

 • De rol van de notaris bij de voorkoming en aanpak van faillissementsfraude

 • Overleg met OM

 • Informatie-uitwisseling

Sprekers

 • Willem van Nielen - Advocaat-partner bij Recoup Advocaten en Voorzitter Kennisplatform Faillissementsfraude

 • Gosse Boeve - Advocaat bij Recoup Advocaten

 • Mark Bosch - Voorzitter Team Toezicht Rechtbank Overijssel & Recofa

 • Robert Helder – Notaris & coördinator notarieel recht bij de Universiteit Utrecht


Praktische informatie 

Datum: Donderdag 27 juni 2019

Duur: 9.30 - 17. 00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 575,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties