Introductie Faillissementsfraude &  Strafrechtelijke handhaving

 

Tijdens deze bijeenkomst vindt een eerste kennismaking met het fenomeen faillissementsfraude en de strafrechtelijke aspecten ervan plaats. Hierbij komen de verschillende uitingsvormen van faillissementsfraude aan bod en de strafrechtelijke aanpak van deze vorm van fraude.

Allereerst komen een drietal officieren van justitie aan het woord, die allen vanuit het eigen perspectief, in zullen gaan op de rol van het Openbaar Ministerie bij de aanpak van faillissementsfraude, het handhavingsbeleid, projecten en landelijke ontwikkelingen. Tijdens dit deel komt tevens de samenwerking tussen curator en OM aan bod en zullen casussen worden behandeld.

Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Veiligheid en Justitie speelt op het terrein van faillissementsfraude. Naast wetgeving en beleidsontwikkeling is in Den Haag immers ook sprake van uitvoerende activiteiten. Zo biedt de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, Dienst Justis, ondersteuning bij de preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude. Deze uitvoeringsorganisatie oefent onder meer (preventief) toezicht uit op vennootschappen, beheert een databank met gegevens over alle N.V.’s en B.V.’s en biedt financiële ondersteuning geboden bij de aanpak van faillissementsfraude.

 

Docenten

 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
   
 • Vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid & Justitie 

 

Programma

Deel 1: Van melding tot opsporing

Spreker: Thomas Voskuil

 • De rol van het Openbaar Ministerie bij de opsporing van faillissementsfraude
 • Handhavingsbeleid
 • Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude
 • Fraudemeldpunt
 • Hoe is de aanpak van faillissementsfraude landelijk geregeld?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen het OM?

 

Deel 2: De integrale aanpak van faillissementsfraude in de praktijk: ervaringen van een faillissementsfraude officier

Spreker: Wim Bollen

 • Praktijkcasussen van een fraudeofficier
 • 2-3 voorbeelden behandelen vanuit het perspectief van samenwerking
 • Ervaringen met samenwerking tussen publiek-private-partijen
 • Samenwerking OM & Curator

 

Deel 3: Toezicht & Informatie-uitwisseling

Spreker: Vertegenwoordiger van het Ministerie van Veiligheid & Justitie

 • Preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude
 • Preventief toezicht op vennootschappen
 • Garantstellingsregeling curatoren 

 

Praktische Informatie

Datum: 21 januari 2016

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
(Grote zaal in het gebouw van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI))

Klik hier voor een routebeschrijving