Slotbijeenkomst
Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Bij de bestrijding van faillissementsfraude spelen veel instanties een rol. Bij de integrale aanpak van deze vorm van fraude is samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze stakeholders (de curator, de politie, de Belastingdienst en medewerkers van de FIOD, het ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris in het faillissement en de rechter-commissaris in de strafzaak) onontbeerlijk. Intensievere informatie-uitwisseling leidt immers tot effectievere opsporing. De informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen, maar ook die tussen overheidsdiensten onderling, begeeft zich op het spanningsveld tussen enerzijds de belangen die zijn gediend met het uitwisselen van die informatie (fraudebestrijding) en anderzijds het belang dat burgers hebben bij de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer.

Tijdens deze bijeenkomst staat informatie-uitwisseling centraal. Ingegaan wordt op zowel de informatie-uitwisseling binnen de overheid alsmede de mogelijkheden tot informatie-uitwisseling tussen publiek private partijen. 


Docenten

 • Wim Bollen, officier van justitie bij het Functioneel Parket Zwolle
   
 • Willem van Nielen, advocaat-partner bij FERMM advocaten
   
 • Caroline Coolen, Senior Beleidsmedewerker Functioneel Parket Amsterdam

 • Thomas Voskuil, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket


Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Over welke informatie(bronnen) beschikken stakeholders?
 • Bevoegdheden stakeholders tot informatie-uitwisseling
 • Inzetten middelen ten behoeve van andere stakeholders
 • Nemo tenetur beginsel
 • Verschoningsrecht
 • De invloed van de Wet bescherming persoonsgegevens op de informatie-uitwisseling en privacy problematiek bij het uitwisselen van data
 • Restricties bij het verstrekken van informatie aan het OM
 • Wel/niet gebruiken van informatie als curator
 • Aansprakelijkheid naar aanleiding van onrechtmatig gegeven/gebruik van gekregen informatie
 • Casuspositie 

Het complete programma van deze bijeenkomst wordt later bekend gemaakt. 

Praktische Informatie

Datum: 24 november 2016

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
(Grote zaal in het gebouw van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI))

Klik hier voor een routebeschrijving