Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging, verweren & strategieën

 

Tijdens deze cursus wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de relevante strafrechtelijke bepalingen, de bankbreukdelicten, toepasselijke faillissementsrechtelijke normen én recent in werking getreden wetgeving. Het tweede deel van de bijeenkomst is gewijd aan het perspectief van de strafrechtadvocaat en de verdediging in faillissementsfraudezaken, waarbij onder meer wordt ingegaan op waar de mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 


Docenten

 • Prof. mr. C.M. (Tineke) Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
   
 • De heer mr. drs. W. (Wiebe) de Vries, advocaat-partner bij Jaeger Advocaten-belastingkundigen

 

Programma

Deel 1: Bankbreukdelicten & de strafrechtelijke vervolging van faillissementsfraude

Spreker: Tineke Hilverda

 • Bankbreukdelicten
 • Faillissementsrechtelijke normen (welke gedragingen zijn volgens het faillissementsrecht frauduleus)
 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. zwijgrecht
 • Vereisten daderschap rechtspersonen
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Gebruik van katvangers succesvol?

 

Deel 2: Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

Spreker: Wiebe de Vries

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
 • Processtrategieën 
 • Nemo tenetur

 

Praktische Informatie

Datum: 16 februari 2017

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

PO/PE-punten: 6 

 

Losse cursus 

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Wilt u enkel deze cursus volgen? Dat kan! Schrijf u hier in.