Strafrechtelijke vervolging & 
Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

 

Tijdens deze tweede bijeenkomst wordt allereerst uitgebreid stilgestaan bij de relevante strafrechtelijke bepalingen, de bankbreukdelicten, toepasselijke faillissementsrechtelijke normen én aankomende wetgeving. Het tweede deel van de bijeenkomst is gewijd aan het perspectief van de strafrechtadvocaat en de verdediging in faillissementsfraudezaken, waarbij onder meer wordt ingegaan op waar de mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 


Docenten

 • Prof. mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
   
 • mr. Niels van der Laan, advocaat-partner bij De Roos & Pen Advocaten

 

Programma

Deel 1: Bankbreukdelicten & de strafrechtelijke vervolging van faillissementsfraude

Spreker: Tineke Hilverda

 • Bankbreukdelicten
 • Faillissementsrechtelijke normen (welke gedragingen zijn volgens het faillissementsrecht frauduleus)
 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. zwijgrecht
 • Vereisten daderschap rechtspersonen
 • Feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
 • Gebruik van katvangers succesvol?

 

Deel 2: Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

Spreker: Niels van der Laan

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
 • Processtrategieën 

 

Praktische Informatie

Datum: 25 februari 2016

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
(Grote zaal in het gebouw van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI))

Klik hier voor een routebeschrijving