Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving

 

Tijdens deze bijeenkomst vindt een eerste kennismaking met het fenomeen faillissementsfraude en de strafrechtelijke aspecten ervan plaats. Hierbij komen de verschillende uitingsvormen van faillissementsfraude aan bod en de strafrechtelijke aanpak van deze vorm van fraude.

Allereerst komen een drietal officieren van justitie aan het woord, die allen vanuit het eigen perspectief, in zullen gaan op de rol van het Openbaar Ministerie bij de aanpak van faillissementsfraude, het handhavingsbeleid, projecten en landelijke ontwikkelingen. Tijdens dit deel komt tevens de samenwerking tussen curator en OM aan bod en zullen casussen worden behandeld.

Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Veiligheid en Justitie speelt op het terrein van faillissementsfraude. Naast wetgeving en beleidsontwikkeling is in Den Haag immers ook sprake van uitvoerende activiteiten. Zo biedt de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening, Dienst Justis, ondersteuning bij de preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude. Deze uitvoeringsorganisatie oefent onder meer (preventief) toezicht uit op vennootschappen, beheert een databank met gegevens over alle N.V.’s en B.V.’s en biedt financiële ondersteuning geboden bij de aanpak van faillissementsfraude.

 

DEEL 1: VAN MELDING TOT OPSPORING

Spreker: Thomas Voskuil

 • De rol van het Openbaar Ministerie bij de opsporing van faillissementsfraude
 • Handhavingsbeleid
 • Aanwijzing opsporing en vervolging faillissementsfraude
 • Fraudemeldpunt
 • Hoe is de aanpak van faillissementsfraude landelijk geregeld?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk binnen het OM?

 

DEEL 2: EENVOUDIGE FAILLISSEMENTSFRAUDE 

Spreker: Johanna Reddingius

 • De aanpak van eenvoudige faillissementsfraude door de arrondissementsparketten en politie
 • Waar moet een zaak aan voldoen om te worden opgepakt?
 • Wat zijn de kernpunten voor het slagen van een zaak?
 • Samenwerking met de politie
 • Haags project & fraudespreekuur
 • Landelijke ontwikkelingen 

 

DEEL 3: DE INTEGRALE AANPAK VAN FAILLISSEMENTSFRAUDE IN DE PRAKTIJK: ERVARINGEN VAN EEN FAILLISSEMENTSFRAUDE OFFICIER

Spreker: Wim Bollen

 • Praktijkcasussen van een fraudeofficier
 • 2-3 voorbeelden behandelen vanuit het perspectief van samenwerking
 • Ervaringen met samenwerking tussen publiek-private-partijen
 • Samenwerking OM & Curator

 

DEEL 4: TOEZICHT & INFORMATIE-UITWISSELING

Sprekers: Maaike Zwijnenburg & Patricia Verhagen

 • Preventieve en repressieve aanpak van faillissementsfraude
 • Preventief toezicht op vennootschappen
 • Garantstellingsregeling curatoren 

 

Docenten

 • Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
   
 • Johanna Reddingius, senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude
   
 • Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
   
 • Maaike Zwijnenburg, adviseur bij Justis (Ministerie van Veiligheid & Justitie)
   
 • Patricia Verhagen, medewerkster Behandelen en Ontwikkelen garantstellingsregeling (GSR) curatoren bij Justis (Ministerie van Veiligheid & Justitie)

 

 

Praktische Informatie

Datum: 26 januari 2017

Duur: 10.00 - 17. 00 uur
Inloop vanaf 9.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

PO/PE-punten: 6 

 

Losse cursus 

Deze cursus maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Wilt u enkel deze cursus volgen? Dat kan! Schrijf u hier in.