Tijdens deze bijeenkomst staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn.

Programma

Deel 1: Bankbreukdelicten

 • Uitgebreide bespreking van de eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk

 • Oude wetgeving vs. nieuwe wetgeving

 • Relevante jurisprudentie en casussen

 • Relevante faillissementsrechtelijke normen (voor en na faillissement)

 • Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. Zwijgrecht en nemo tenetur

 • Omvang administratieverplichting

 • Opzet in faillissementsfraudezaken

 • Daderschap van rechtspersonen, feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers

 • Gebruik van katvangers

Deel 2: Handvaten voor de opsporing

 • Vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie

 • Gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude voor de opsporing

 • Wijzen van tenlasteleggen

 • Aanwijzingen voor het doen van aangifte door curatoren

 • Tips & tricks

Deel 3: Perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

 • Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken

 • Gevolgen van nieuwe wetgeving voor verdediging

 • Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren

 • Processtrategieën

Deel 4: Casus

Sprekers

 • Joyce Boonstra-Verhaert, Bijzonder Strafrecht advocaat

 • Sandra Breugem, Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag


Praktische informatie 

Datum: Donderdag 12 september 2019

Duur: 9.30 - 17. 00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 575,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties