Doorwerking van het nemo tenetur-beginsel in enkele gedachte-experimenten volgens de benadering van het EHRM en van de Hoge Raad

Ondanks het feit dat het zwijgrecht en het recht tegen zelfincriminatie niet als zodanig expliciet worden erkend in artikel 6 EVRM, maken zij volgens het EHRM deel uit van de kern van het recht op een eerlijk proces dat in dit artikel is vervat, hetgeen de Hoge Raad eveneens onderschrijft. De wijze waarop de Hoge Raad het recht tegen zelf incriminatie (of: het nemo tenetur-beginsel) uitlegt, is evenwel niet gelijk aan de uitleg van het EHRM. Dit verschil in interpretatie concentreert zich vooral rondom de uitleg van ‘wils(on)afhankelijke informatie’, hetgeen in de hierboven afgedrukte uitspraken wordt geïllustreerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Faillissementsfraude: een queeste naar remedies voor gedupeerden in België

Recent kwam faillissementsfraude weer in de Belgische spotlights te staan door een televisiereportage waarin gefocust werd op de ‘phoenixing’-problematiek, die ook bekendstaat als de sterfhuisconstructie. Dit artikel onderzoekt in welke mate de gedupeerde schuldeisers van dergelijk frauduleus faillissement soelaas kunnen vinden in de remedies van het Belgische en het Nederlandse recht, om daarna enkele aanbevelingen te formuleren waar nodig.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De witwassende curator in het verdachtenbankje?

De bestrijding van faillissementsfraude is een hot item, vooral voor een curator. Als hij het geld van een niet eerder ontdekte bankrekening in het buitenland naar Nederland wil halen, loopt hij de kans om (ook) zelf strafrechtelijk vervolgd te worden. Betere waarborgen voor de curatoren zijn noodzakelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De Faillissementswet in een nieuw jasje

In deze bijdrage wordt ingegaan op het met de Wet modernisering faillissementsprocedure gewijzigde systeem van indiening van vorderingen in faillissement. Waar de schuldeiser thans nog een scala aan second changes heeft wanneer hij zijn vordering te laat heeft ingediend, wordt met deze Wet per 1 januari 2019 een fatale bar-date ingevoerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het risico dat de gefailleerde gedwongen zichzelf incriminerende informatie openbaart aan de curator, die sinds kort expliciet een fraudesignalerende taak heeft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF