Oplegging civielrechtelijk bestuursverbod: Overwegingen over ontvankelijkheid Openbaar Minsiterie, nemo tenetur & criminal charge

Rechtbank Amsterdam 24 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:466

Belanghebbende voert het volgende verweer. Een civielrechtelijk bestuursverbod kan worden gekwalificeerd als een criminal charge, en het onder dwang verkrijgen van informatie in de zin van artikel 106a lid 1 sub c Fw maakt een rechtstreekse inbreuk maakt op de essentie van het ‘nemo tenetur’-beginsel en daarmee dus op de wil van belanghebbende en diens wil om het zwijgrecht uit te oefenen wanneer informatie onder dwang van een bestuursverbod wordt verkregen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dochter en echtgenote bestuurder Eurocommerce moeten geld terugbetalen aan Rabobank

Rechtbank Gelderland 6 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:937

Na het faillissement van Eurocommerce had de Rabobank recht op het terugvorderen van 2.050.000 euro van de B.V., de vennootschap van de echtgenote van de bestuurder van Eurocommerce. De vrouw had bijna dit hele bedrag op de rekening van haar dochter gezet. De rechtbank oordeelt dat de B.V., de echtgenote en dochter onrechtmatig hebben gehandeld; zij moeten het geld aan de bank terugbetalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Naast plegen van faillissementsfraude heeft verdachte voor bank gespeeld zonder vergunning en nagelaten om cliëntenonderzoek (Wwft) te verrichten

Rechtbank Amsterdam 7 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:9877

Verdachte heeft zich als bestuurder van zijn bv schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft vanaf het begin alleen maar de lusten genoten en niet de lasten gedragen. Verdachte heeft geen belasting betaald en geen pensioenpremies afgedragen en voor zover hij al iets administreerde, heeft hij daar een potje van gemaakt. Er is meer dan €200.000 van de rekening van de bv opgenomen. Verdachte heeft door geld aan de boedel te onttrekken en door zijn administratieve verplichtingen te verzaken de schuldeisers van de bv, waaronder de fiscus, financieel benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf, ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep van bestuurder van een rechtspersoon & openbaarmaking van het vonnis door toezending ervan aan de Kamer van Koophandel

Rechtbank Rotterdam 30 november 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:9889

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende vormen van faillissementsfraude. Hij heeft als bestuurder van bedrijf geld aan de boedel onttrokken. Ook heeft hij nagelaten om de administratie volledig te voeren en, na faillietverklaring, volledig aan de curator uit te leveren. Bovendien heeft hij goederen (uit de boedel) van bedrijf vervreemd, door (o.a.) met een nieuw opgerichte rechtspersoon de lopende opdrachten. uit te voeren, zonder dat de curator hiermee had ingestemd en/of hier een vergoeding aan de boedel tegenover stond.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Oplegging bestuursverbod voor 5 jaar op verzoek van OM aan veelpleger die betrokken was bij 109 vennootschappen

Rechtbank Midden-Nederland 19 december 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:6261 (Civiel recht)

Volgens het OM is belanghebbende een veelpleger van faillissementsfraude en moet hem persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt van de faillissementen van rechtspersoon 1, rechtspersoon 2 en rechtspersoon 3. Het OM ziet belanghebbende als stroman. Het OM wil voorkomen dat belanghebbende nog meer schade veroorzaakt als bestuurder van verschillende rechtspersonen en verzoekt de rechtbank:

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF