Naming and shaming, een internationale trend

Op 27 mei 2019 heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van faillissementsfraude en witwassen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het vonnis openbaar zal worden gemaakt. De rechtbank meent dat de maatschappij tegen de verdachte moet worden beschermd mede gelet op het feit dat al eerder een veroordeling heeft plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Celstraffen tot 36 maanden geëist voor faillissementsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft op 20 juni voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 36 maanden geëist tegen drie verdachten van faillissementsfraude. Volgens het OM hebben verdachten gedurende een periode van twee jaar deelgenomen aan een criminele organisatie die zich op grote schaal bezig hield met onder meer faillissementsfraude.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

NBA Werkgroep Fraude start met fraudecasuïstiek

Gegeven de aandacht voor fraude en de rol van de accountant heeft de Werkgroep Fraude besloten een goed gebruik uit het recente verleden weer nieuw leven in te blazen. Periodiek zal op NBA.nl een fraudecasus worden besproken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

4x civielrechtelijk bestuursverbod sinds 2016

Tweeënhalf jaar na de invoering van de Wet civielrechtelijk bestuursverbod zijn vier uitspraken gewezen waarin een bestuursverbod is opgelegd. Kennelijk maken curatoren en het OM toch gebruik van deze mogelijkheid.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

AA doorgehaald na advies aan klant over faillissementsfraude

De Accountantskamer heeft een AA met een eigen mkb-accountantskantoor een doorhaling uit de registers van drie maanden opgelegd omdat hij een klant adviseerde over faillissementsfraude. Met gefingeerde vorderingen op basis van loonstroken met overuren werd de rekening-courantschuld van zijn klant aan zijn later failliet gegane cv verminderd, waardoor schuldeisers van de cv werden benadeeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF