Cursus Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren | Donderdag 12 september 2019

Tijdens deze cursus staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van faillissementsfraude & middelen van de curator Donderdag 27 juni 2019

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aan bod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Cursus Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij faillissementsfraude | Donderdag 23 mei 2019

Voor stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie. Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Start Specialisatieopleiding Faillissementsfraude op 21 maart 2019

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. De bijeenkomsten van de specialisatieopleiding worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rondetafelbijeenkomst Fraudespreekuur voor fraudecuratoren

Het Kennisplatform Faillissementsfraude houdt op vrijdag 12 april 2019 van 16.00 - 18.00 uur een rondetafelbijeenkomst voor fraudecuratoren om onder meer uw ervaringen, knelpunten en ideeën over het Fraudespreekuur onderling uit te wisselen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF