Internationaal Congres Faillissementsfraude 6 & 7 December 2019

Op 6 en 7 december vindt het jaarlijkse congres van het Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Dit jaar houden we het congres in samenwerking met onze internationale poot, het International Expert Centre Bankruptcy Fraud (IBF).

We hebben een spetterend programma samengesteld met sprekers uit binnen- en buitenland. We zijn zeer verheugd dat we als keynote speaker Dmitry Dedov, rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), hebben aangetrokken. 

Onderwerpen die de revue gaan passeren zijn onder meer 

  • Internationale faillissementsfraudezaken

  • Beslag door het Openbaar Ministerie op ongebruikelijke vermogensbestanddelen

  • Publiek-private samenwerking (OM & curator), asset recovery & ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

  • Nemo tenetur

  • Procesfinanciering in fraudezaken

Met dit congres willen we u in contact brengen met uw buitenlandse evenknie en andere stakeholders. 

Heeft u de smaak te pakken? Sluit dan op zaterdag 7 december aan bij de internationale expert meetings om verder te discussiëren over de internationale aspecten van uw praktijk in faillissementsfraude. 

Bezoek voor meer informatie onze website >>

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF