Naming and shaming, een internationale trend

Op 27 mei 2019 heeft de rechtbank een verdachte veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie die tot oogmerk had het plegen van faillissementsfraude en witwassen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het vonnis openbaar zal worden gemaakt. De rechtbank meent dat de maatschappij tegen de verdachte moet worden beschermd mede gelet op het feit dat al eerder een veroordeling heeft plaatsgevonden. De openbaarmaking zal plaatsvinden door middel van publicatie van het ongeanonimiseerde vonnis op www.rechtspraak.nl. Vooralsnog het is het vonnis nog anoniem gepubliceerd. Zodra het vonnis onherroepelijk is zal deze in ongeanonimiseerde vorm worden gepubliceerd.

Een dergelijke publicatie op het internet heeft verstrekkende gevolgen voor iemands toekomst.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF