Verruiming rechtsbescherming gefailleerde belastingplichtige

Haeresteijn Holding bv (Haeresteijn) is in staat van faillissement verklaard. X is bestuurder van Haeresteijn. De curatoren hebben van de rechter-commissaris (r-c) een machtiging gekregen om beroepsprocedures tegen aanslagen dividendbelasting over 2013 en 2014 van Haeresteijn over te nemen en in te trekken. Haeresteijn en haar bestuurder hebben op grond van art. 67 Fw hoger beroep tegen deze machtiging ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank verklaart dit hoger beroep niet-ontvankelijk. Volgens de rechtbank komt het recht van hoger beroep van artikel 67 Fw uitsluitend toe aan een partij bij de beschikking, te weten degene die het verzoek aan de r-c heeft gedaan en degene tot wie de beschikking is gericht. Dat zijn in dit geval de curatoren. Haeresteijn en haar bestuurder komen in cassatie tegen deze niet-ontvankelijkverklaring op.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF