AA doorgehaald na advies aan klant over faillissementsfraude

De Accountantskamer heeft een AA met een eigen mkb-accountantskantoor een doorhaling uit de registers van drie maanden opgelegd omdat hij een klant adviseerde over faillissementsfraude. Met gefingeerde vorderingen op basis van loonstroken met overuren werd de rekening-courantschuld van zijn klant aan zijn later failliet gegane cv verminderd, waardoor schuldeisers van de cv werden benadeeld. Ook schond hij de fundamentele beginselen van professioneel gedrag en van objectiviteit door de klant een lening te verstrekken.

Zijn rol bij de fraude kwam aan het licht nadat bij een huiszoeking van de Fiod bij de accountant een handgeschreven notitie werd gevonden waarop de constructie met de overuren werd beschreven.

Het feit dat het woord overuren tussen aanhalingstekens was gezet is voor de Accountantskamer een sterke aanwijzing dat geen sprake was overuren die daadwerkelijk gemaakt zijn, maar van een constructie met als doel de klant in geval van een faillissement in een financieel gunstiger positie te brengen.

Lees hier de volledige uitspraak.


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF