Start Specialisatieopleiding Faillissementsfraude op 21 maart 2019

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie. De bijeenkomsten van de specialisatieopleiding worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. 

Deze opleiding is multidisciplinair; gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders, maar tegelijkertijd ook multidimensionaal. De opleiding kent een academisch niveau, met duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De docenten zijn afkomstig uit de wetenschap en de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

Cursusleider van de opleiding is mr W.J.B. van Nielen die als curator ruime ervaring heeft met de verschillende facetten van faillissementsfraude.

De specialisatieopleiding start in maarti en omvat in totaal 6 bijeenkomsten van 7 uur (6 uur netto onderwijs). 

Klik hier voor meer informatie.


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF