Faillissementsfraude: een queeste naar remedies voor gedupeerden in België

Recent kwam faillissementsfraude weer in de Belgische spotlights te staan door een televisiereportage waarin gefocust werd op de ‘phoenixing’-problematiek, die ook bekendstaat als de sterfhuisconstructie. Die term beschrijft de praktijk waarbij de bestuurder van een rechtspersoon de activa versluist (naar privérekeningen of naar gelieerde rechtspersonen), om vervolgens het faillissement aan te vragen. Na het faillissement richt de bestuurder een nieuwe rechtspersoon op, vaak met een gelijkaardige naam en dito activiteit als de failliete versie. Hoewel het voor derden lijkt alsof de failliete rechtspersoon als een feniks (‘phoenix’) uit zijn as herrijst en de activiteit gewoon wordt voortgezet, zijn de activa ondergebracht in een nieuwe rechtspersoon. Daardoor kunnen de schuldeisers van de failliete rechtspersoon (waarin zich alleen passiva bevinden) zich niet verhalen op de activa van de nieuwe rechtspersoon. Dit artikel onderzoekt in welke mate de gedupeerde schuldeisers van dergelijk frauduleus faillissement soelaas kunnen vinden in de remedies van het Belgische en het Nederlandse recht, om daarna enkele aanbevelingen te formuleren waar nodig.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF