Artikel: De Faillissementswet in een nieuw jasje

In deze bijdrage wordt ingegaan op het met de Wet modernisering faillissementsprocedure gewijzigde systeem van indiening van vorderingen in faillissement. Waar de schuldeiser thans nog een scala aan second changes heeft wanneer hij zijn vordering te laat heeft ingediend, wordt met deze Wet per 1 januari 2019 een fatale bar-date ingevoerd. Een vordering ingediend na de door de rechter-commissaris vastgestelde bar-date wordt niet voor verificatie in behandeling genomen. Wanneer het faillissement uiteindelijk eindigt door middel van een akkoord, voorziet het nieuwe art. 161a Fw in een in de ogen van de minister ‘passende’ sanctie: het verlies van afdwingbaarheid van de vordering. Bezien wordt of de wijziging van de regeling inzake indiening van vorderingen een succes is/zal zijn.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF