Artikel: De nieuwe wetgeving inzake fraudebestrijding in faillissement, een verrijking of een lege huls?

In deze bijdrage staan de drie nieuwe wetten op het gebied van faillissementsfraudebestrijding centraal: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet versterking positie curator. Hoewel deze nieuwe wetten ongetwijfeld een stap in de goede richting zullen zijn, zullen vooral de Wet civielrechtelijk bestuursverbod en de Wet versterking positie curator zich in de praktijk nog moeten gaan bewijzen. Na uiteenzetting van deze wetten zullen de belangrijkste knel- en kritiekpunten besproken worden.

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF