Inschrijving 'Specialisatieopleiding Faillissementsfraude 2019' geopend

Sinds 2016 organiseert Kennisplatform Faillissementsfraude de Specialisatieopleiding Faillissementsfraude Integrale Aanpak. De vierde editie gaat van start in maart 2019. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend. De opleiding wordt afgetrapt met een introductie in faillissementsfraude op donderdag 21 maart 2019. 

Bij de aanpak van faillissementsfraude zijn verschillende stakeholders betrokken, waaronder curatoren, rechter(s)(-commissarissen), medewerkers van de Politie, medewerkers van de Belastingdienst en FIOD, Officieren van Justitie en parketsecretarissen van het Openbaar Ministerie, (beleids)medewerkers van het Ministerie van Justitie & Veiligheid, strafrechtadvocaten, forensische accountants, medewerkers van banken, medewerkers van het UWV en wetenschappers. Zij werken integraal samen bij de aanpak van faillissementsfraude.

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude bestaat gedurende de opleiding voldoende ruimte voor kennisuitwisseling tussen de stakeholders en het uitbreiden van netwerken.

Tijdens de specialisatieopleiding staan de navolgende hoofdthema’s centraal:

 • Strafrechtelijke opsporing, handhaving & vervolging van faillissementsfraude

 • Civielrechtelijke mogelijkheden voor de aanpak van faillissementsfraude & middelen van de curator

 • Internationale verhaalsmogelijkheden bij faillissementsfraude

 • Fiscaalrechtelijke aspecten & de rol van de fiscus en FIOD bij de aanpak van faillissementsfraude

 • Informatie-uitwisseling & samenwerking tussen publieke en publiek private partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.

Beoordeling

"Door de diverse achtergronden van de deelnemende professionals en sprekers krijg je een brede kijk op faillissementsfraude en de bestrijding daarvan. Kortom, een waardevolle opleiding voor iedereen die op dit terrein werkzaam is."

Thomas Slieker, officier van justitie Arrondissementsparket Rotterdam

“De gevolgde specialisatieopleiding faillissementsfraude betekent een echte meerwaarde voor mijn werk als (beroeps-)curator. De opleiding biedt daarnaast een goed platform om meer interactie te krijgen tussen de ketenpartners, zodat wij nog meer kennis en kunde met elkaar kunnen (en moeten) delen” 

Hans Wagenaar, Curator Linq Advocaten

Bijeenkomsten & Data

De opleiding is opgedeeld in een zestal bijeenkomst die duren van 9.30 – 17.00 uur en gehouden worden in het centrum van Den Haag.

Tijdens iedere bijeenkomst staan een of meerdere stakeholders centraal die vanuit hun perspectief kennis delen en discussie entameren.


Voorbereiding

De ervaring leert dat iedere opleidingsdag ongeveer 4-6 uur voorbereidingstijd vergt.

Deelnemers ontvangen een aantal weken voorafgaand aan iedere bijeenkomst een syllabus met relevante literatuur, wetgeving en jurisprudentie.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij dit materiaal bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van voorafgaand aan de bijeenkomst – verstrekte opdrachten die worden behandeld. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus.

De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijk examen (multiple choice en open vragen).

De ervaring leert dat met de voorbereiding van iedere bijeenkomst ongeveer 8 uur gepaard gaat (inclusief het maken van de huiswerkopdrachten).

Certificaat

Na afloop van de Specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en 5 van de 6 opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

Er wordt naar gestreefd dat gedurende iedere editie van de opleiding vertegenwoordigers vanuit alle stakeholders deelnemen aan de opleiding. Dit om het delen van informatie en kennis zoveel mogelijk te optimaliseren.

Doelgroep

De Specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

 • curatoren

 • leden van het Openbaar Ministerie

 • leden van de zittende magistratuur

 • rechter-commissarissen

 • leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de Politie en FIOD

 • medewerkers van de Belastingdienst

 • medewerkers (van bijzonder beheer afdelingen) bij banken

 • forensische accountants

 • bedrijfsjuristen

 • fiscalisten

 • advocaten

 • medewerkers van de Kamer van Koophandel

 • medewerkers van het UWV

 • notarissen

Om maximale interactie te bevorderen is het aantal deelnemers is vastgesteld op 25.


Kosten

 • Regulier tarief: EUR 3.700,- excl. BTW

 • Tarief voor leden* van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 3.275,- excl. BTW 

 • Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 2.650,- excl. BTW

* Aanmelden als lid van Kennisplatform Faillissementsfraude kan kosteloos via onze website.
 

Voornoemde prijs is inclusief: 

 • Deelname aan de opleiding à 6 bijeenkomsten 

 • Cursusmateriaal 

 • Deelname aan het schriftelijk examen 

Is er vanuit uw organisatie interesse in deelname van meerdere personen aan de opleiding?
Neem dan 
contact met ons op.

Praktische informatie


Locatie
        

De Specialisatieopleiding wordt gehouden in het Centrum van Den Haag, op onze cursuslocatie aan de Dr. Kuyperstraat 5 (2514 BA). Deze locatie is op loopafstand van Station Den Haag Centraal. 

Tijden         

De bijeenkomsten duren van 9.30 – 17.00 uur.

Gedurende de opleidingsdagen vindt in de ochtend (11.00 - 11.15 uur) en middag een (15.15 - 15.30 uur) koffiepauze plaats. Tijdens de lunchpauze (12.45 - 13.45 uur) worden belegde broodjes geserveerd.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF