Artikel: Curator in verzet tegen faillissement met lege boedel. Wanneer is er sprake van misbruik van bevoegdheid bij faillissementsaanvraag?

In een recent arrest oordeelt de Hoge Raad dat de curator uitsluitend voor zichzelf en niet in zijn hoedanigheid van curator verzet kan instellen tegen een faillissement. Voor het slagen van dit verzet bij een faillissement met een lege boedel is vereist dat de faillissementsaanvraag is aan te merken als misbruik van bevoegdheid. 

Lees verder: 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF