Artikel: Het handelen van de curator op integriteit getoetst

Een curator moet integer zijn. Maar wat houdt het begrip integriteit in dit kader in? Deze bijdrage beoogt, aan de hand van twee in het jaar  2015 door de Hoge Raad gewezen arresten, invulling aan het begrip integriteit te geven. In deze arresten heeft de Hoge Raad het gedrag van de curator getoetst. Beide gevallen hebben betrekking op artikel 58 Fw. Na bespreking van de arresten wordt een concreet handvat gegeven om de valkuil van niet-integer handelen te ontwijken.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF