Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie: een oplossing voor welk probleem ook alweer?

Het wetsvoorstel werd ingevoerd als gevolg van de motie Dijksma, die de positie van belangenorganisaties in collectieve schadevergoedingsacties moest verbeteren. Terwijl het systeem van de exclusieve belangenbehartiger in combinatie met het voorgestelde opt-outregime vroeg in de procedure verweerders een grote dienst bewijst, doet het wetsvoorstel weinig voor de adequate financiering van collectieve acties. Gepleit wordt voor een wettelijke introductie van de ‘common fund’-doctrine, gekoppeld aan de bevoegdheid voor de rechter om zowel in het kader van collectieve acties als in het kader van collectieve schikkingen (waaronder ook de WCAM) de ‘success fee’ voor de procesfinanciers te bepalen. Rechters die over deze collectieve acties gaan oordelen moeten wel een passende opleiding en training volgen. Ook dient de registratieplicht te worden uitgebreid met rapportageplicht aan het einde van een collectieve actie of schikking.

Lees verder: 

 

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF