OM eist deels voorwaardelijke celstraf voor faillissementsfraude

Een 70-jarige  man uit West Maas en Waal hoorde voor de rechtbank in Arnhem een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen. De man heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan faillissementsfraude.

De man werd in augustus 2012 failliet verklaard door de rechtbank in Arnhem. Zoals gebruikelijk werd voor de afwikkeling van het faillissement een curator aangesteld. De curator moet er voor zorgen dat de belangen van de schuldeisers zo goed mogelijk behartigd worden. Hiervoor is het noodzakelijk en ook wettelijk verplicht dat de bestuurder van de failliete onderneming volledig inzicht geeft in de financiële administratie.

Op dit punt is de man in gebreke gebleven, zo stelt het OM. Zo heeft de man onvoldoende inzage gegeven in zijn belangen in een Italiaanse rechtspersoon. Ook zou hij inkomsten uit een dienstverband en het bestaan van een bankrekening in Duitsland hebben verzwegen. Hierdoor is er minder geld in de boedel terecht gekomen. De man stond ook terecht voor valsheid in geschrifte. Het OM verwijt hem dat hij vervalste rekeningoverzichten aan de curator heeft overgelegd.

De officier benadrukte ter zitting dat het verplicht is om de curator volledig te informeren over alles wat van belang is voor de afwikkeling van het faillissement. In dit geval heeft de verdachte volgens de officier bewust informatie achtergehouden om zo geld buiten de boedel te houden en zelf te kunnen besteden. Daardoor zijn de schuldeisers benadeeld: ‘Verdachte heeft een lange neus getrokken naar zijn schuldeisers door zijn verdiencapaciteit niet ten gunste van de boedel aan te wenden, maar voor zichzelf’, aldus de officier van justitie. Als voorbeeld noemde hij dat de man vakantiereizen van zijn verzwegen inkomsten betaalde.

Faillissementsfraude ondermijnt het vertrouwen in het handelsverkeer, verstoort de concurrentieverhoudingen en brengt de maatschappij schade toe. 

De officier noemde de risico’s die kleven aan het economisch verkeer onvermijdelijk: ‘Bedrijven vallen om, mensen gaan failliet. Dat is een gegeven en een maatschappelijk geaccepteerd risico. Maar een geaccepteerd risico kan het alleen zijn én blijven, als de regels die in zo’n situatie gelden, onverkort worden nageleefd. Alleen dan kan de economische schade binnen aanvaardbare grenzen worden gehouden. Mensen die hun eigen belang voorop zetten, zoals deze verdachte, geven ervan blijk daar lak aan te hebben. Zij voelen en nemen niet de verantwoordelijkheid die hoort bij deelname aan het economisch verkeer.’

Tegen de man werd een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist, met een proeftijd van twee jaar.

 

Bron: OM

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF