Artikel: Personenvennootschappen en de inlichtingenplicht tijdens faillissement

Met inwerkingtreding van de Wet versterking positie curator kent de Faillissementswet twee bepalingen die zien op de inlichtingenplicht bij personenvennootschappen. Heeft de Wet versterking positie curator zijn doel, het versterken en verduidelijken van de informatiepositie van de curator, behaald ten aanzien van de personenvennootschappen?

Lees verder:

 


 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF