OM tevreden met verbod Bandidos MC Holland, maar zaak toont ineffectiviteit civielrechtelijk bestuursverbod

Het Openbaar Ministerie is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de Bandidos Motorcycle Club Holland verboden blijft.

Volgens het OM maakt de uitspraak van het Hof eens te meer duidelijk dat de uitingen en gedragingen van - leden van - deze motorclub een aantasting van de openbare orde vormen. Het Hof noemt in de overwegingen bijvoorbeeld de verheerlijking van geweld. Zo heeft het OM onder andere aangetoond dat de expect no mercy patches worden uitgereikt voor ernstig geweld, en dat leden die de club in bad standing verlaten te maken kunnen krijgen met geweld en boetes. ,,Die gedragingen creëren een cultuur van angst, zowel binnen de organisatie als overigens in de samenleving”, aldus het Hof.Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen de Bandidos Motorcycle Club (BMC Internationaal) en BMC Holland.

De rechtbank in Utrecht oordeelde eerder dat BMC Internationaal in strijd handelt met de openbare orde en heeft BMC Holland verboden verklaard en ontbonden. Met deze beslissing was de aanwezigheid van de Bandidos in Nederland, in welke verschijningsvorm ook, per direct niet meer toegestaan. BMC Europa en de lokale afdeling BMC Sittard zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Het hof komt deels tot eenzelfde en deels tot een andere beslissing dan de rechtbank.

Er bestaat geen wereldwijde BMC-organisatie

Het hof oordeelt dat, hoewel over de hele wereld Bandidos-motorclubs bestaan en actief zijn, niet is komen vast te staan dat er sprake is van een wereldwijde Bandidos-organisatie die als een zelfstandige eenheid naar buiten optreedt. Voor zover het verzoek van het OM erop is gebaseerd dat BMC Internationaal wel zo een organisatie is, wijst het hof dat verzoek daarom –anders dan de rechtbank– af.


BMC Holland moet worden verboden

Wel is komen vast te staan dat BMC Holland een zelfstandige (informele) vereniging is. Bij BMC Holland is sprake van rivaliteit met andere motorclubs, waarbij geweld wordt toegepast, ook in de openbare ruimte. Ook krijgen leden die de club willen verlaten te maken met geweld en dreiging van geweld. BMC Holland onderhoudt banden met andere Bandidos-motorclubs die het gebruik van geweld en andere vormen van criminaliteit niet schuwen. De uitingen en gedragingen van BMC Holland, die plaatsvinden in deze sfeer en cultuur van geweld en dreiging van geweld, maken dat sprake is van een werkzaamheid in strijd met de openbare orde. Net als de rechtbankvindt het hof daarom dat BMC Holland moet worden verboden en ontbonden.


De gevolgen van de beslissing

Deze beslissing betekent dat BMC Holland niet langer mag bestaan en dat het verboden is om lid te zijn van BMC Holland of om de werkzaamheid van BMC Holland voort te zetten. De beslissing heeft geen betrekking op het bestaan van andere zelfstandige Bandidos-motorclubs in Nederland, omdat het verzoek van het OM daarop niet was gericht.

Reactie OM

Geen zelfstandige chapters

Het OM kan zich niet vinden in de overweging van het Hof dat er naast BMC Holland ook zelfstandige verenigingen of chapters zijn. Wel heeft het OM met instemming kennis genomen van de uitspraak van het Hof dat alle Bandidos activiteiten van de chapters verboden blijven.

Het Landelijk Parket van het OM had niet om afzonderlijke verboden van de verschillende deelverenigingen gevraagd omdat volgens het OM de verschillende chapters zich altijd als onderdeel van de gehele club presenteren. Het OM zal in cassatie gaan bij de Hoge Raad om – onder andere - dit gedeelte van de uitspraak van het Hof daar voor te leggen.

Nieuwe wetgeving

Overigens toont de uitspraak aan dat de wetgeving voor de aanpak van deze verenigingen (via een civiel verbod) niet toereikend is, al was het alleen maar omdat er veel tijd mee gemoeid is. De wetgeving zoals die nu voorligt bij de Tweede Kamer, zou wat het OM betreft voortvarend behandeld moeten worden.

Bron: OM

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF