'Opleggen bestuursverbod bij faillissementsfraude blijkbaar toch optie voor curatoren'

De Faillissementswet stamt uit 1893. Hoewel de wet al die tijd redelijk heeft gefunctioneerd, bestaat al jaren de wens de regels te vernieuwen. Een grootscheepse wijziging wil maar niet lukken. Daarom wordt het stapsgewijs gedaan. De bestrijding van faillissementsfraude is daarvan een belangrijk onderdeel.

In dat kader is op 1 juli 2016 een wet in werking getreden die het mogelijk maakt dat de rechter verbiedt dat een bestuurder van een failliete bv of nv, of van een andere rechtspersoon zoals een coöperatie, vereniging of stichting, opnieuw bestuurder wordt. Dit gebeurt op vordering van de faillissementscurator of op verzoek van het openbaar ministerie. De regeling werd indertijd sceptisch ontvangen. Curatoren lieten weten weinig zin te hebben om als hulpje op te treden van het Openbaar Ministerie, dat meestal niets doet met zijn civielrechtelijke bevoegdheden. De verwachtingen waren dus laag. De wet moet na twee jaar worden geëvalueerd.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF