Voorstel om turboliquidaties minder makkelijk te maken

Tijdens het algemeen overleg van 4 oktober 2018 van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid heeft de heer Van Oosten (VVD) een voorstel gedaan om turboliquidaties minder makkelijk te maken.

Wat zijn turboliquidaties? Dat zijn liquidaties die, het woord zegt het al, heel snel moeten plaatsvinden. Dan wordt er geen curator aangesteld. Dat is mogelijk wanneer zich geen baten in de BV bevinden. Maar het is wel mogelijk dat er nog schulden in zitten.

Van Oosten wil de wet zo aanpassen dat turboliquidaties niet meer kunnen, tenzij er geen sprake is van baten en geen schulden. Van Oosten: “Snelheid is geboden, maar we mogen de schuldeisers niet met de schade laten zitten.”

Door de voorganger van Minister Dekker is op dit punt reeds een verkenning ingezet, die heeft wat ups en downs gekend. Er zijn nu echter wat gegevens van de Belastingdienst verkregen, zodat daar een wat beter zicht op kan worden gekregen. Het doel van de verkenning is inzicht verkrijgen in bonafide en malafide snelle liquidaties, zodat we ook wat kunnen zeggen over de wenselijkheid van de gecreëerde constructie.

Bron:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF