Artikel: Inlichtingen- en medewerkingsplicht, nemo tenetur en wilsafhankelijk materiaal

Ingevolge de Faillissementswet heeft een gefailleerde een inlichtingen- en medewerkingsplicht jegens de curator, welke verplichtingen kunnen worden afgedwongen. Hierdoor bestaat het risico dat de gefailleerde gedwongen zichzelf incriminerende informatie openbaart aan de curator, die sinds kort expliciet een fraudesignalerende taak heeft. Uit het verbod op gedwongen zelfincriminatie volgt volgens de Hoge Raad evenwel dat afgedwongen, wilsafhankelijk materiaal, anders dan afgedwongen wilsonafhankelijke materiaal niet voor doeleinden van strafvervolging mag worden gebruikt. In dit verband wordt de curator een zorgplicht jegens de gefailleerde toegedicht, inhoudende dat hij afgedwongen wilsafhankelijk materiaal niet actief openbaart. Dit veronderstelt dat voor hem steeds helder is wanneer sprake is van wilsafhankelijk dan wel wilsonafhankelijk materiaal, welk onderscheid – zoals hieronder zal blijken – soms lastig is te maken.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF