Fraudespreekuur: Minister Dekker vraagt extra aandacht aanwezigheid stakeholders

Tijdens het algemeen overleg van 4 oktober 2018 van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft Minister Dekker het belang van de regionale fraudespreekuren, waarbij de verschillende bij de aanpak van faillissementsfraude betrokken stakeholders, waaronder curatoren en Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst etc., onder leiding van een insolventierechter bijeenkomen, onderschreven.

De heer Van Oosten (VVD) heeft tijdens het algemeen overleg een signaal naar voren gebracht naar aanleiding waarvan de minister extra aandacht vraagt aan rechter-commissarissen. Het gaat om een mailtje dat Van Oosten heeft ontvangen over twee curatoren die melding wilden doen van wat hen opgevallen was. Ze zijn daarvoor naar een fraudespreekuur in Utrecht gegaan. Toen men daar kwam waren het functioneel parket en de Belastingdienst er niet. Naar aanleiding hiervan vraagt Minister Dekker voor dit specifieke punt extra aandacht bij de rechter-commissarissen die de fraudespreekuren leiden.

Bron:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF