'Bankroet is te vaak een boevenstreek'

De aanpak van faillissementsfraude is nog altijd ‘onder de maat’. Curatoren moeten ruimere mogelijkheden krijgen om bij elk faillissement na te gaan of er aanwijzingen zijn voor fraude of misbruik. Hun rol om fraude te signaleren is in de wet vastgelegd, maar het ontbreekt ze aan voldoende ondersteuning om verhaal te halen in kansrijke zaken.

Dat zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen, die het opzettelijk laten ploffen van bv’s ‘een nare vorm van criminaliteit’ noemt. ‘Het gaat tegen elk rechtvaardigheidsgevoel in als mensen moedwillig worden benadeeld en daders daarvan geen consequenties ondervinden.’ De Tweede Kamer debatteert donderdag met de ministers Ferdinand Grapperhaus (CDA) en Sander Dekker (VVD) van Justitie en Veiligheid over financieel-economische criminaliteit.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF