Artikel: De rol van de faillissementspauliana bij de strafbare bevoordeling van schuldeisers

In deze bijdrage wordt betoogd dat de aansluiting van de norm in artikel 343 aanhef en onder 3 Sr bij de structuur van de zogeheten faillissementspauliana niet strookt met de aard van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder waarop artikel 343 aanhef en onder 3 Sr ziet. Daartoe wordt eerst de opvatting van de wetgever in kaart gebracht. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van het onderscheid tussen artikel 42 en 47 Fw.

Aansluitend komt de vraag aan de orde of voor de beoordeling van het gedrag van de bestuurder uit systematisch oogpunt de maatstaven van artikel 42 en 47 Fw kunnen worden aangewend. Tot slot wordt in het kort het vizier gericht op een aanvaardbare uitleg van het bestanddeel ‘wederrechtelijk’ in artikel 343 aanhef en onder 3 Sr.

Lees het volledige artikel via Kluwer Navigator:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF